Skip to main content
הצטרפו למאבק

"נקראנו בצו 8 אזרחי" – על מה אנחנו נאבקים

רוני לפבר

אנחנו, לוחמי כיפור 73', התרענו, הזהרנו, ראינו במשך חודשים את האסון המתרגש עלינו כמדינה וכעם. הראש האשם לא הקשיב, שותפיו לקואליציה אטמו את אוזניהם. 50 שנה אחרי שבלמנו בגופנו את צבאות סוריה ומצרים – כך הגענו לטבח 7 באוקטובר.

חייבים ללכת לבחירות עכשיו!