Skip to main content
הצטרפו למאבק

הטנקים שוחררו לחופשי; בוחן משטרתי קבע: ה"ליקויים" לא היו ולא נבראו

המשאית והטנקים אחרי השיחרור מהמשטרה

בתום מאבק של כ-10 ימים שוחררו שני הטנקים שלנו ממשטרת חדרה שהחזיקה בהם שלא כדין בניסיון עברייני לסכל את חופש הביטוי וההפגנה.

אנחנו שמחים לעדכן שלאחר מאבק של כ-10 ימים שוחררו בראשית השבוע (30.6.2024) שני דגמי הטנקים שלנו ממשטרת חדרה שהחזיקה בהם שלא כדין בניסיון לסכל את חופש הביטוי וההפגנה של לוחמי כיפור 73'.

באורח פלא, השלט והמפתח של המשאית שהמשטרה "איבדה" נמצאו לפתע בשקית הראיות בתיק החקירה שבמשטרת חדרה. בנוסף לכך, בוחן רכב מומחה מטעמנו שהובא לבדוק את המשאית קבע שאין כל ליקוי בטנקים או במשאית שהמשטרה החזיקה שלא כדין.

 

בדיקה אחרונה לפני השיחרור - לא ליקויים ולא נעליים
בדיקה אחרונה לפני השיחרור – לא ליקויים ולא נעליים

 

בוחן משטרתי אישר את הממצאים של הבוחן מטעמנו, ביטל את הסנקציות שהושתו על המשאית ומנעו את יציאתה לתנועה בכבישים, ולמעשה קבע שכל ההמצאות והתירוצים של המשטרה לא היו ולא נבראו. בשורה התחתונה – מדובר בהתנכלות עם ניחוח עברייני, על לא עוול בכפנו.

עוד התברר שהשימוש הפושע והפוחז של השוטרים במשאית בזמן שהוחזקה בחצר משטרת חדרה גרם לתקלות מכניות, והיא נדרשת כעת לתיקונים במוסך. כזכור, המשאית ספגה פגיעות חיצוניות והושחתה בכיתוב משטרתי בצבע שאינו נמחק. אומדן הנזק לבעלי המשאית בכל יום שהייתה תקועה במשטרה הוא כעשרת אלפים ₪.

הטנקים שלנו שוב בכבישי ישראל. לא תשתיקו אותנו.
הטנקים שלנו שוב בכבישי ישראל. לא תשתיקו אותנו.

 

עורכי הדין של מערך העצורים שמלווים אותנו מרכזים כעת את כל הדו"חות והתיעוד של המקרה המוזר, ובכוונתנו לפעול ללא פשרות בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו נגד המעורבים בפרשה כדי שהתנכלויות מסוג זה לא יחזרו על עצמן, ועל מנת להשיב את הנזקים הכספיים המשמעותיים שנגרמו לנו ולבעלי המשאית בשבועיים האחרונים.

 

תקציר הפרשה:

שופט הורה לשחרר את הטנקים שלנו, המשטרה השחיתה את המשאית

משטרת חדרה מתנכלת למחאה: הטנקים שלנו תקועים אצלה ללא סיבה

למרות התנכלות המשטרה – הקמנו את מ.ק. 710 מאחורי בית האשם בקיסריה

 

ושוב נזכיר למשטרת בן-גביר שאיבדה כיוון ודרך: לוחמים אמיתיים שבלמו בגופם וברוחם את צבאות ערב ב-1973 יודעים להילחם גם ללא טנקים אם הדבר נדרש, וגם אל מול התנכלויות עברייניות של המשטרה. רק התחלנו.